materiały ogniotrwałe materiały ogniotrwałe

Chemia budowlana odporna na ogień

W epoce kamienia łupanego, ludzie żyjący w jaskiniach nie byli zagrożeni pożarem. Dlatego też, palone były ogniska wewnątrz i nikt nie martwił się, że dom spłonie. Jakie materiały ogniotrwałe były tam zastosowane, a no takie prosto z natury wzięte czyli skały. Skała to taki prototyp ognioodpornych materiałów budowlanych.

Na bazie różnego rodzaju kruszyw mineralnych do dziś powstają materiały ogniotrwałe i długo się ten fakt nie zmieni, gdyż jest to technologia jak widać od zarania dziejów stosowana i niezawodna. A po co kombinować i zmieniać coś co nam się bardzo dobrze sprawdza. Mając elementy, z których można wznieść budynek, przydałoby się jakieś spoiwo i tu już epoka kamienia łupanego niewiele nam podpowiada, ponieważ zaprawa ognioodporna jest wynalazkiem trochę młodszym. Bez spoiny, czyli zaprawy łączącej elementy nadal musielibyśmy mieszkać w jaskiniach.
Zaprawa ognioodporna zrewolucjonizowała budownictwo pod kątem, odporności na wysoką temperaturę. Dzięki dowolnemu łączeniu elementów ognioodpornych można uzyskać dowolny kształt i wielkość konstrukcji. Materiały ogniotrwałe i zaprawa ognioodporna stosowane są w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury. W naszych domach mogą to być na przykład kominy.

W przemyśle, tego typu elementy stosowane są częściej, ponieważ zwłaszcza w przemyśle, gdzie główną rolę grają ogromne piece osiągające niebotyczne temperatury muszą być bardzo dobrze chronione przed otoczeniem. Niewłaściwa konstrukcja budynku przemysłowego narażonego na duże temperatury, może doprowadzić do katastrofy i jest zagrożeniem dla pracowników.