zaprawa ognioodporna

Bezpieczny materiał ognioodporny

Posiadanie umiejętności nie jest wszystkim, co decyduje o wykonaniu czegokolwiek, czego się nauczyliśmy, potrzebne są także odpowiednie narzędzia i materiały. Dotyczy to także tak łatwej dla murarza czynności, jak postawienie w ogrodzie grilla, nawet ozdobnego, jak i obudowy kominka w domu, gdzie w każdym z tych dwóch wypadków musi zostać użyta zaprawa ogniotrwała. I nie może być mowy o chodzeniu w tym wypadku na skróty.

Czy będzie to grill wykonany z cegły albo jeszcze obudowany płytkami ceramicznymi, czy całkowicie stworzony z kamienia polnego, jedno miejsce musi być wykonane wyłącznie przy użyciu szamotu i dotyczy to zarówno cegieł, jak i łączącego ich spoiwa. Dobrze jest także, kiedy i bezpośrednie okolice łączące palenisko, bo o nim mowa, z jego obudową, także wykonane były przy użyciu spoiwa zapewniającego bezpieczeństwo użytkownikom grilla, a w wypadku kominka, takie zaprawy powinny być użyte dla bezpieczeństwa przy całej obudowie.
Obok powodzi pożary są najgorszymi z możliwych nieszczęść, jakie dotykają właścicieli domów i mieszkań, a chyba najgorsze z wybuchających są te, które powstały przez własną niefrasobliwość. Źle i z nieodpowiednich materiałów zbudowany kominek zawsze stworzy zagrożenie, a i grille mogą być groźne dla ich użytkowników, gdy nie będą odpowiednio zabezpieczone przed działaniem wysokich temperatur. Jeżeli nie zostanie użyta do spoin zaprawa ognioodporna, a zwykła mieszanka cementowo-wapienna albo beton, nieszczęście staje się bardzo prawdopodobne, a w najlepszym wypadku będzie to tylko mało spektakularne rozpadnięcie się grilla albo popękanie kominka.
Co istotne, w wypadku takiego zdarzenia wykonawca nie będzie mógł się nijak wytłumaczyć ze swojego brakoróbstwa, niefrasobliwości i niedbalstwa, gdyż tylko w taki sposób będzie to można zaklasyfikować. Nie ma najmniejszej szansy na stwierdzenie, że odpowiednie materiały były niedostępne, dziś zaprawy szamotowe zakupimy w każdej placówce z materiałami budowlanymi i oferowane są również przez internet.