system zarządzania apteką

Raportowanie sprzedaży leków do ZSMOPL

Apteka to instytucja, która dzięki sprzedaży odpowiednich środków leczniczych może pomóc wielu ludziom cierpiącym na różnorakie schorzenia. Produkty znajdujące się w poszczególnych punktach muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, jak również być ewidencjonowane przez pracowników placówek.

Czym jest raportowanie sprzedaży z apteki?

Od 1 kwietnia 2019 roku w życie wszedł nawy przepis mówiący o raportowaniu leków oraz ich sprzedaży w aptekach i innych punktów i działów farmacji, hurtowni i wytwórców preparatów. Raportowanie to dotyczy stworzenia listy dostępnych leków w placówce, ilość sprzedanych poszczególnych produktów, a także wykazanie braków. Raport ten należy tworzyć raz na dobę a jego wyniki wysyłać do odpowiednich organów, jakim jest Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Zobacz koniecznie  raportowanie sprzedaży z apteki – rsa24.pl
Co podlega obowiązkowi raportowania?

Zgodnie z zarządzeniami Ministra Zdrowia obowiązkowi raportowania podlegają:

  • produkty lecznicze,
  •  środki spożywcze szczególnego przeznaczenia,
  • produkty lecznicze sprowadzane w trybie artykułu 4.

Apteki, punkty apteczne i inne działy farmacji posiadają specjalnie przygotowane programy ułatwiające ewidencje wszystkich środków leczniczych, połączone z magazynem apteki oraz jego sprzedażą. Dzięki tego rodzaju działaniom możliwe jest zachowanie ładu i porządku, jak również kontrolowanie zapotrzebowania społeczności na leki. Raporty te odzwierciedlają zapotrzebowanie na leki refundowane, a także rzeczywistą ilość dostępnych leków na receptę.