praca na wysokości praca na wysokości

Przeszkolenie do prac na wysokościach

Budownictwo charakteryzuje się tym, że zadania z nim związane są wykonywane na różnych poziomach wysokości w danej inwestycji. Tak się składa, że nawet podczas budowy niewielkiego domu rodzinnego niezbędna jest do wykonania określonych zadań praca na wysokościach. Jest to praca niebezpieczna, a to z tak prozaicznego powodu, że nieumiejętne i niedbałe podchodzenie do obowiązków związanych z takimi pracami stwarza zagrożenie zarówno dla samego pracującego, jak i współpracujących z nim ludzi.

Dlatego robotnicy kierowani do prac na wysokościach poddawani są różnego rodzaju dodatkowym szkoleniom jak odpowiednie dla danej dziedziny szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czy kurs montera rusztowań. Bez odpowiedniego rusztowania prace na wysokościach nie mogą być przeprowadzane i dotyczy to niemalże wszystkich zadań budowlanych. Z rusztowań i to na dużych wysokościach wykonuje się murowanie, tynkowanie, czy docieplanie ścian, a także są one w niektórych przypadkach niezbędne również przy budowie dachów. Jak ważne jest odpowiednio zmontowane rusztowanie, często sięgające kilku pięter do góry? Otóż niedbale zmontowane może się w każdej chwili zawalić, a pracujący na nim ludzi runą w dół bez szansy na jakąkolwiek pomoc.

Upadek nawet z niewielkiej, kilkumetrowej wysokości może się skończyć dla człowieka tragedią, a w najlepszym wypadku poturbować, a ze statystyk wynika niezbicie, że to właśnie w budownictwie, a nie, jak się sądzi powszechnie w przemyśle wydobywczym, dochodzi do największej liczby wypadków. Duża część z nich jest związana właśnie z pracami na wysokościach, a wynikającymi z zaniedbań i braku odpowiedniego przeszkolenia pracowników.